jste zde: úvodní » Dřevěná euro okna » Návod k obsluze dřevěných oken


1) Ochrana osazených oken v průběhu stavebních prací
2) Čištění po ukončení stavebních prací
3) Ovládání a bezpečná obsluha
4) Pravidelné a dostatečné větrání oken
5) Péče o povrchovou úpravu (údržba lazury)
6) Objednávka přípravku Quick & Easy Holzbalsam
7) Údržba a seřízení kování
8) Seřizování dveřních závěsů

1) Ochrana osazených oken v průběhu stavebních prací

Po zabudování oken (dveří) je vhodné postarat se o dobré odvětrání ve fázi vysoké stavební vlhkosti a následně pokračovat s odvětráváním až do obydlení. Je to důležité především kvůli zabránění poškození nátěru a nabobtnání dřeva s následným poškozením funkce kování. Jasným úkazem nedostatečného větrání je rosení skel.

Chraňte okna zvláště během stavebních omítkových prací, abyste vyloučili poškození a skvrny na rámech, skle a kování. Okna nesmí přijít do přímého styku s vápnem v jakékoliv podobě, ostatními louhy, ropnými produkty, organickými ředidly, kyselinami, mědí a měděnkou.

K zakrytí povrchu oken musí být používány ochranné lepící pásky, které jsou stálé vůči UV záření a které se současné snáší s vodou ředitelnými akrylátovými laky, např. TESA 4438 nebo TESA 4838.

Ochranné lepící pásky je třeba z oken odstranit do 2 měsíců od nalepení.

2) Čištění po ukončení stavebních prací

Po ukončení stavebních prací je nutné okna čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku - např. ředěná neutrální mýdla nebo ředěné víceúčelové čistící prostředky. Používejte pro čištění oken prostředky neškodné životnímu prostředí. V žádném případě nesmí být použity agresivní látky, jako rozpouštědlové čističe, práškové ani tekuté abrazivní čističe a alkalické víceúčelové čističe.

Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.) Nepoužívejte ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky.

3) Ovládání a bezpečná obsluha

Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěná jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny.

4) Pravidelné a dostatečné větrání oken

Pro správnou funkci a dlouhou životnost oken je potřebné pravidelně odvětrávat místnosti, zvláště tam, kde dochází k velké tvorbě vodních par (kuchyně, koupelny, prádelny a sušárny). Významným zdrojem vlhkosti jsou také vydechované vodní páry (dospělý člověk vydýchá jen za noc 1-1,5 l vody), vlhkost vzniklá po úklidu a produkcí rostlin. Jasným úkazem nedostatečného větrání je rosení skel!
Vzhledem k vysoké těsnosti oken se doporučuje minimálně 2x denně intenzivní větrání a vhodně využívat mikroventilaci. Vyhnete se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísní.

5) Péče o povrchovou úpravu (údržba lazury)

Konzervace dřeva ve výrobě může dřevu poskytnout pouze časově omezenou ochranu. Pro dlouhodobé zachování optimální povrchové úpravy rámů a křídel dřevěných oken a dveří musí uživatel nezbytně nutně provádět pravidelnou údržbu. Ta se provádí dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim pomocí speciálního přípravku Quick & Easy Holzbalsam, který je možné objednat na dobírku (viz. bod 6).

Doporučujeme Quick & Easy Holzbalsam použít okamžitě i v případě drobných mechanických poškození dřeva, např. po úderu kroupou.
Quick & Easy Holzbalsam se dodává v lahvičce o objemu 100 ml, která je opatřena aplikační houbičkou. Před jeho použitím je vždy nutné rámy a křídla oken a dveří umýt mýdlovou vodou a po umytí nechat uschnout.

Pozn.: Nikdy na čištění rámů a křídel dřevěných oken a dveří nepoužívejte agresívní materiály (písky ? ani jemné čistící písky, rozpouštědla, kyseliny, alkalické čističe, atp.), může dojít k neopravitelnému poškození lazury. 

Kromě toho je vhodné při mytí oken průběžně kontrolovat stav lazury, zda není např. mechanicky poškozena a zda nedochází k matování povrchu. Opravu povrchové úpravy nebo oživení lazury provádějte pomocí renovačních lazur Glasurit Aqua RenovierungsLasur v odpovídajícím barevném odstínu. Renovační lazuru nanášejte štětcem na očištěný a lehce přebroušený povrch.

6) Objednávka přípravku Quick & Easy Holzbalsam

Přípravek Quick & Easy Holzbalsam, můžete závazně objednat na dobírku:

Do objednávky, prosím, uveďte:

 • jméno a příjmení
 • adresu (ulice, město, PSČ)
 • telefon + e-mail
 • číslo zakázky
 • počet kusů přípravku Holzbalsam
  Jedna lahvička s aplikační houbičkou obsahuje 100 ml přípravku.
 • počet balení multi-pack
  Jedno balení obsahuje 12 lahviček s aplikační houbičkou.
NÁVOD K POUŽITÍ:

Quick & Easy Holzbalsam se nanáší na povrch rámů a křídel z vnější stany, při maximální teplotě povrchu dřeva 20 stupňů Celsia. Okolní teplota (teplota vzduchu) při aplikaci nesmí být nižší než 5 stupňů Celsia. Během nanášení nesmí na rám a křídlo působit přímé sluneční záření.
Pro údržbu větších ploch (např. kazetové vchodové dveře) lze smíchat Quick & Easy Holzbalsam s vodou v poměru 1:1 a nanášet pomocí hadříku, který nepouští nitky, nebo jemným štětečkem. Aplikační houbičku lze z hrdla lahvičky snadno vyjmout.
Doba zasychání přípravku po aplikaci je přibližně 1 hodina. Po jeho použití se vytvoří ochranný film a utěsní se mikroskopické trhliny. Odhadovaná vydatnost činí 10 g/m2, což přibližně pokryje dvojí údržbu 15-ti prvků. To znamená, že přípravek vystačí zhruba na roční údržbu oken a dveří na rodinném domě. Výrobek neškodí životnímu prostředí. Používání přípravku Quick & Easy Holzbalsam je podmínkou pro poskytnutí záruky v délce trvání 5 let.

UPOZORNĚNÍ
Přípravek Quick & Easy Holzbalsam je v distribuci společnosti VEKRA určen výhradně pro výrobky z produkce firmy VEKRA s lazurami Glasurit. Za následky použití přípravku Quick & Easy Holzbalsam na okna a dveře jiných výrobců s jinými lazurami než Glasurit nenese společnost VEKRA, ani její organizační složky a dceřiné společnosti žádnou odpovědnost.

7) Údržba a seřízení kování

Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry (viz. schéma). Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky, používejte jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

 

Výškové a stranové seřízení křídla vůčí rámu lze provést pomocí seřizovacích šroubů v horním a dolním závěsu imbusovým klíčem 4 mm. Horní závěs seřizujte v otevřené poloze.

8) Seřizování dveřních závěsů

Seřizovací nástroj: imbusový klíč 4 mm

 • seřízení do stran +/- 4 mm
 • seřízení přítlaku +/- 4 mm
 • výškové seřízení + 3 mm/ - 2 mm

Demontáž a montáž oken

Výměna oken je celkem rychlý proces. Za předpokladu, že se jedná o menší byt, může být demontáž starých a montáž nových oken otázkou jednoho dne. U většího bytu, rodinného domu nebo při složitějších zednických pracích se může výměna protáhnout, ale maximálně na několik málo dnů. Staré okno je demontováno, nové se osadí, utěsní a proces zakončují začišťovací zednické práce.

Zednické začištění

Pro zajištění estetického vzhledu nově osazených oken do vybouraných otvorů nabízíme kompletní zednické začištění všech dotčených částí vlastním zednickým materiálem. Materiál je vždy zajištěn přímo na konkrétní typ prováděných zednických prací.

Výmalba

Části stěny, které jsou dotčeny výměnou oken, můžeme nově vymalovat, a to dohodnutým typem výrobku nebo materiálem, který má k dispozici přímo zákazník.

Doprava

Nákladními vozy dopravíme výrobky až na místo samotné výměny oken, postaráme se i o donesení oken ke stavebním otvorům – tuto činnost již provádějí montážní pracovníci.

Parotěsné provedení připojovací spáry (prostor mezi oknem a ostěním)

Doporučované provedení připojovací spáry, kdy za použití speciálních pásek a fólií je zabráněno v přístupu vlhkosti do spáry a z toho plynoucímu možnému vlhnutí zdiva včetně zhoršení tepelněizolačních vlastností PUR pěny.

Lešení a manipulační technika

Pro okna, která se montují na těžko přístupných místech, nabízíme zajištění lešení nebo mobilní manipulační techniky, jež nám vždy umožní osadit výrobek na příslušné místo.

Likvidace odpadu

Vybouraná okna, suť, popřípadě i jiný materiál, který vznikl vybouráním původních oken, odneseme z místa montáže a ekologicky zlikvidujeme u odborných a způsobilých likvidačních firem.

Záruční a pozáruční servis

U všech okenních výplní, jež jsou námi montovány, poskytujeme záruku ve výši 60 měsíců. I po uplynutí této záruční lhůty poskytujeme dále pozáruční servis všech takto instalovaných výrobků.

Meziokenní vložky

Zákazníkům nabízíme i výměnu meziokenních izolačních vložek (MIV), které se vyskytují u panelových domů (neprůhledná část mezi dvěma okny). Vložky bývají velmi často v horším technickém stavu než stávající okna, a proto je naprosto nutné při výměně oken provést i výměnu této části fasády.

Vnitřní a vnější parapety

Široký sortiment vnitřních (dřevotřískové, plastové, dřevěné) i vnějších (hliníkové tažené, ohýbané, TiZn,) parapetů umožní zákazníkovi vybrat si pouze typ. Všechny následující činnosti počínaje zaměřením, dopravou a usazením již řešíme my.

Vyzdívání a zateplovací práce

Provádíme i zednické práce včetně zateplování, např. u lodžiových stěn, kde některé již dožívající celodřevěné typy lodžií nahrazujeme vyzděným a zatepleným systémem.

 


 

 • Veškeré montážní činnosti provádíme vyškolenými a dlouhodobě prověřenými pracovníky. Veškeré montážní práce, provádějí naši montážníci, ze kterých u nás ve firmě většina pracuje již více než 10 let. Díky zajištění průběžného školení montážních pracovníků, mají neustále nové informace s veškerými novinkami.
 • Naše nabídka služeb je provázaná a komplexní, protože chceme zákazníkovi vyjít maximálně vstříc. Vždyť kdo by si nepřál během jediného dne mít vyměněná stará okna za nová, zednicky začištěné ostění, osazené nové vnitřní a vnější parapety, sítě proti hmyzu a žaluzie. A to vše od jediného dodavatele.
 • Zákazník samozřejmě může nakoupit okna i bez nabízených služeb spojených s výměnou oken, navíc s možností dopravy až na místo stavby.

 


Důvody, proč nakoupit okna a dveře včetně služeb:

 • minimálně pětiletá záruka na všechny činnosti, které si zákazník objedná (výrobek, zednické začištění, zateplení...)
 • všechny služby provádějí zkušení a proškolení pracovníci
 • všechny související služby a produkty dokáže zajistit a nainstalovat jedna společnost
 • odpadá nutnost koordinace všech činností od samostatných dodavatelů a výmluvy jednoho na druhého
 • stejná je výhoda v uplatňování případných reklamací pouze u jediného subjektu
 • spolehlivý a silný dodavatel, prověřený 18 lety působení na našem trhu
 • nižší sazba DPH ve výši 10 % v porovnání s DPH 20 % u nákupu oken bez služby

   « vrátit se na předchozí stránku

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

+ Mám připomínku, dotaz k této stránce, webu

Plzeň

Tel: 420 724 250 938

E-mail: plzen@gatos.cz

Certifik�¡t

Hrádek u Rokycan

Tel: 420 602 440 304

E-mail: hradek@gatos.cz

webdesign a SEO Antstudio.cz

© Všechna práva vyhrazena GATOS stavební montáže s.r.o. - plastová okna, dveře, vrata