jste zde: úvodní » Plastová okna » Kvalitní kování = Bezpečná okna


Siegenia - AUBI A300 bezpečnost plus

Německé celoobvodové kování, vyznačující se špičkovým zpracováním, které v základu nabízí několik předností. Nezávislé zkušební instituty potvrzují mimořádnou kvalitu produktů značky Siegenia - AUBI. Testování, odpovídající pažadavkům RAL je zárukou objektivity zkoušek samotné funkčnosti celoobvodové kování jako i jeho povrchové úpravy.

Při této zkoušce odolává vysoce kvalitní systém zinkování a chromatování nejenom požadovaným třem, ale dokonce dvaceti zkouškám korozního testu, aby byla naše plastová okna opravdu kvalitní.

Pro zaručení schopnosti konkurence je důležitá také certifikace podle kvalitativních norem DIN ISO 9001 zahrnujících oblasti vývoje, designu, kostrukce, finální produkce a servisu zákazníkům. Celoobvodové kování je vhodný způsob jak zvýšit zabezpečení objektu.

 

  V základu u nás naleznete: 
 • ložiskové rolničkové čepy umožňující trvalou lehkost chodu kování
 • bezpečností prvek prvního stupně proti vypáčení křídla
 • pojistku proti chybné manipulaci (dětská pojistka)
 • průvanovou pojistku při výklopení křídla
 • zvědač křídla
 • bezpečností kličku SECUSTIK od renomované firmy HOPPE
 • nucené větrání

 

 OS převod konstantní
 výška křídla v kovací drážce
(mm)
výška kliky v kování
(mm)
výška křídla
(mm)
výška kliky na křídle
(mm)
 381 - 500  145  421 -  540  165
 501 - 800  257  541 -  840  277
 801 – 1100  400  841 - 1140  420
 1101 – 1400  550  1141 - 1440  570
 1401 – 1700  700  1441 - 1740  720
 1701 – 2000  700  1741 - 2040  720 pro okna
 1701 – 2000  1050  1741 - 2040  1070 pro BD
 2001 – 2300  1050  2041 - 2341  1070

 

Základní parametry dodávaného kování: 

 • ložiskové rolničkové čepy umožňují trvalou lehkost chodu kování, jsou založeny na principu odvalování. Při zavírání okna se odvaluje ložiskový čep do kamene a tím dochází k minimálnímu opotřebení čepu a především manipulace s okny je několikanásobně snazší z hlediska námahy.
 • bezpečností prvek proti vypáčení křídla
 • pojistka proti chybné manipulaci
 • průvanová pojistka při vyklopení křídla
 • zvedač křídla - zatímco dosud při delším zatížení muselo být křídlo při zavírání nadzvednuto, je toto přizvednutí provedeno zvedačem křídla automaticky. Při zavírání je zvedač veden opěrným dílem na rámu a zaručuje tak dlouhou životnost bez opotřebení.
 • designově atraktivní klička TOKYO od renomované firmy HOPPE s lehkým chodem

 Nový design uzavíracích elementů:

 • protiplech z oceli a plastu
 • bezpečnostní rámové díly z oceli a plastu jsou vysoké pouze 8mm!
 • spojení vysoké pevnosti a designu
 • snadnější komfortní ovládání - žádný otěr protože náběh čepu je na plastové části

kování

 

Komfortní hřibový čep s integrovaným výškovým seřízením
Zajišťuje snadné uzavření okna téměř bez otěru. Automaticky se přizpůsobuje při změně podmínek na rámu, např. při změně teploty. Garantuje pokaždé optimálně nastavený uzavírací systém s dlouhou životností

Nůžky
Nezáleží na tom, zdali se jedná o okna nebo BD – kování TITAN AF zajišťuje jednodušší a komfortnější zavírání a vyklápění. Poskytuje větší komfort pro lehké a snadné zavírání i u velmi širokých křídel. Díky brzdící vložce je vedení do vyklopené polohy plynulé. V nůžkách je integrovaná pojistka proti klapání křídla vy výklopné poloze.

Zvedač křídla
Garantuje lehké zavírání i po letech používání. Je možné ho integrovat do různých typů oken (obloukových nebo šikmých).

Panty
Vynikající design. Ochrana proti vysazení ve výklopné poloze. Panty jsou uloženy v plastových ložiskách, čímž je zajištěn nízký otěr. Integrovaná brda otáčení přes mnohohranný čep: ten lze nasadit ve třech polohách. Všechny šrouby jsou zakryty panty. Zavěšení křídla je možné v jakékoli poloze.

Štulpová převodovka
Zajišťuje standard v bezpečnosti a komfortu. Snadno ovladatelné i u velkých křídel a také u křídel s velkou odolností proti vloupání.

kování 1
kování 2
kování 3
kování 4
 kování 5

 

Kliky System SECUSTIK

Vhodný doplněk pro celoobvodové kování je Systém Secustik je chráněn ochranou známkou a patentem. Okenní kliky Secustik mají patentovaný blokovací mechanismus jako integrovanou záruku bezpečnosti. Tento mechanismus znemožňuje neoprávněné posunutí okenním kováním zvenku. Spojovací prvek mezi klikou a čtyřhranem přitom působí jako "mechanická dioda".To sice umožňuje normální ovládání okenní kliky zevnitř, ale blokuje kliku v případě, že se někdo pokusí s okenní klikou manipulovat zvenku pomocí kování.

Tím kliky plní požadavky podle AhS RAL-RG607/13. Při otáčení klikou Secuistik o 180° z uzavřené polohy do výklopné polohy blokovací mechanismus zapadává se slyšitelným cvakáním do speciálních drážek - to je slyšitelné plus pro větší bezpečnost oken.

Zvuk

Takto vzniká typický zvuk klik Secustik, patentovaný blokovací mechanismus okenní kliky Secustik. Při otáčení okenní klikou zapadávají pružně uložené zajišťovací kolíky  přesným cvaknutím do speciálních drážek v pouzdře - tím vzniká typický zvuk Secustik - slyšitelné plus pro bezpečnost. Během otáčivého pohybu jsou zajišťovací kolíky  pomocí spojovacího prvku  unášeny k dalším drážkám, do kterých opět slyšitelně zapadnou.

Bezpečnost

Při pokusu o vloupání jsou zajišťovací kolíky spojovacím prvkem zatlačeny do drážek v pouzdře. V této poloze kolíky účinně brání otočení okenní klikou zvenku. Okenní klika se zablokuje a zmaří pokus o vloupání. Systém Secustik je chráněn ochrannou známkou a patentem. 

bezpečná okna - celoobvodové kování

Celoobvodové kování dokáže ochránit Váš dům.

Reakce na oheň

Podle platné normy ČSN730810 Z1 o požární bezpečnosti staveb je požadováno, aby při dodatečných vnějších úpravách tepelných izolací a změnách staveb, měla plastová okna reakci na oheň v rozmezí A1 až D. Všechna naše okna splňují tuto normu s ohodnocením:

C– s3, d2 

Třída C vyhovuje přísnějším požadavkům. Omezují rozšíření plamene, lépe odolávají tepelnému působení hořícího předmětu a mají omezené uvolnění tepla. 

Zkoušky provedla autorizovaná požární zkušebna PAVUS a.s. na oknech z profilů výrobce SALAMANDER profil BRÜGMANN AD (PRIMA, BASIC).

Letní / zimní ventilace

Výhody

Umožňuje Vám, abyste sami určovali polohu vyklopení okna podle roční doby a potřeb větrání. Zmenšené vyklopení křídla v zimní větrací poloze snižuje zatížení vnějším hlukem, snižuje ztrátu energie větráním. Zmenšením úhlu vyklopení se nemůže déšť dostat až na vnitřní ostění. integrovaná přídavná pojistka zabraňuje samovolnému přivření vyklopeného okna, např. průvanem.

Dodatečné vybavení větráním na již zamontovaném okně s kováním je možné bez vynaložení velkých nákladů.

bezpečná okna - léto - zima 

Letní větrání

Křídlo je možné vyklopit do obvyklé výklopné vzdálenosti 160 mm - tím je umožněna dostatečná výměna vzduchu pro příjemné klima v místnosti i při malých rozdílech tlaku. Volitelné nastavení aktivované nebo deaktivované polohy je libovolně možné.

bezpečná okna - Letní větrání

Zimní větrání

Pro zimní polohu větrání je ventilace aktivována jednoduchým způsobem - bez použití nástroje. Malá vzdálenost vyklopení cca 40 mm se nabízí obzvlášť pro podzimní a zimní měsíce a je dostatečná pro velkou výměnu vzduchu při velkých rozdílech tlaku. Díky omezené vzdálenosti vyklopení jsou minimalizovány tepelné ztráty vzduchu a tím i energetické náklady.

bezpečná okna - zimní větrání 

VzorkovnaKalkulaceNejste si jisti jaké okno si vybrat?

Zavolejte nám, bezplatně vám poradíme: 800 777 200. Nebo navštivte naší vzorkovnu, kde si budete moci okna takzvaně "ošahat".

 

 

 

Demontáž a montáž oken

Výměna oken je celkem rychlý proces. Za předpokladu, že se jedná o menší byt, může být demontáž starých a montáž nových oken otázkou jednoho dne. U většího bytu, rodinného domu nebo při složitějších zednických pracích se může výměna protáhnout, ale maximálně na několik málo dnů. Staré okno je demontováno, nové se osadí, utěsní a proces zakončují začišťovací zednické práce.

Zednické začištění

Pro zajištění estetického vzhledu nově osazených oken do vybouraných otvorů nabízíme kompletní zednické začištění všech dotčených částí vlastním zednickým materiálem. Materiál je vždy zajištěn přímo na konkrétní typ prováděných zednických prací.

Výmalba

Části stěny, které jsou dotčeny výměnou oken, můžeme nově vymalovat, a to dohodnutým typem výrobku nebo materiálem, který má k dispozici přímo zákazník.

Doprava

Nákladními vozy dopravíme výrobky až na místo samotné výměny oken, postaráme se i o donesení oken ke stavebním otvorům – tuto činnost již provádějí montážní pracovníci.

Parotěsné provedení připojovací spáry (prostor mezi oknem a ostěním)

Doporučované provedení připojovací spáry, kdy za použití speciálních pásek a fólií je zabráněno v přístupu vlhkosti do spáry a z toho plynoucímu možnému vlhnutí zdiva včetně zhoršení tepelněizolačních vlastností PUR pěny.

Lešení a manipulační technika

Pro okna, která se montují na těžko přístupných místech, nabízíme zajištění lešení nebo mobilní manipulační techniky, jež nám vždy umožní osadit výrobek na příslušné místo.

Likvidace odpadu

Vybouraná okna, suť, popřípadě i jiný materiál, který vznikl vybouráním původních oken, odneseme z místa montáže a ekologicky zlikvidujeme u odborných a způsobilých likvidačních firem.

Záruční a pozáruční servis

U všech okenních výplní, jež jsou námi montovány, poskytujeme záruku ve výši 60 měsíců. I po uplynutí této záruční lhůty poskytujeme dále pozáruční servis všech takto instalovaných výrobků.

Meziokenní vložky

Zákazníkům nabízíme i výměnu meziokenních izolačních vložek (MIV), které se vyskytují u panelových domů (neprůhledná část mezi dvěma okny). Vložky bývají velmi často v horším technickém stavu než stávající okna, a proto je naprosto nutné při výměně oken provést i výměnu této části fasády.

Vnitřní a vnější parapety

Široký sortiment vnitřních (dřevotřískové, plastové, dřevěné) i vnějších (hliníkové tažené, ohýbané, TiZn,) parapetů umožní zákazníkovi vybrat si pouze typ. Všechny následující činnosti počínaje zaměřením, dopravou a usazením již řešíme my.

Vyzdívání a zateplovací práce

Provádíme i zednické práce včetně zateplování, např. u lodžiových stěn, kde některé již dožívající celodřevěné typy lodžií nahrazujeme vyzděným a zatepleným systémem.

 


 

 • Veškeré montážní činnosti provádíme vyškolenými a dlouhodobě prověřenými pracovníky. Veškeré montážní práce, provádějí naši montážníci, ze kterých u nás ve firmě většina pracuje již více než 10 let. Díky zajištění průběžného školení montážních pracovníků, mají neustále nové informace s veškerými novinkami.
 • Naše nabídka služeb je provázaná a komplexní, protože chceme zákazníkovi vyjít maximálně vstříc. Vždyť kdo by si nepřál během jediného dne mít vyměněná stará okna za nová, zednicky začištěné ostění, osazené nové vnitřní a vnější parapety, sítě proti hmyzu a žaluzie. A to vše od jediného dodavatele.
 • Zákazník samozřejmě může nakoupit okna i bez nabízených služeb spojených s výměnou oken, navíc s možností dopravy až na místo stavby.

 


Důvody, proč nakoupit okna a dveře včetně služeb:

 • minimálně pětiletá záruka na všechny činnosti, které si zákazník objedná (výrobek, zednické začištění, zateplení...)
 • všechny služby provádějí zkušení a proškolení pracovníci
 • všechny související služby a produkty dokáže zajistit a nainstalovat jedna společnost
 • odpadá nutnost koordinace všech činností od samostatných dodavatelů a výmluvy jednoho na druhého
 • stejná je výhoda v uplatňování případných reklamací pouze u jediného subjektu
 • spolehlivý a silný dodavatel, prověřený 18 lety působení na našem trhu
 • nižší sazba DPH ve výši 10 % v porovnání s DPH 20 % u nákupu oken bez služby

   « vrátit se na předchozí stránku

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

+ Mám připomínku, dotaz k této stránce, webu

Plzeň

Tel: 420 724 250 938

E-mail: plzen@gatos.cz

Certifik�¡t

Hrádek u Rokycan

Tel: 420 602 440 304

E-mail: hradek@gatos.cz

webdesign a SEO Antstudio.cz

© Všechna práva vyhrazena GATOS stavební montáže s.r.o. - plastová okna, dveře, vrata